Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze website en webshop is eigendom van M-bikes, Dennengaerdelaan 34, 3668 As.

BTW nr: BE0883.538.851, website: https://m-bikes.be , e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefoon-nummer: +32 472/044935.

 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst op M-bikes.be en op elke overeenkomst die tot stand komt tussen M-bikes en de klant. M-bikes behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen door het publiceren van een nieuwe versie op de website.

 

Art.1 - Producten

De producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

De producten worden volledig en nauwkeurig omschreven op de webshop. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de producten door de klant mogelijk te maken. Wanneer M-bikes afbeeldingen gebruikt, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

M-bikes houdt zich het recht voor de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. M-bikes is inzake de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. M-bikes is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zetfouten of drukfouten.

Elk product bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de bestelling van deze producten zijn verbonden. Indien een afgeprijsd product of aanbieding slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.

Art. 2 - Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW (21%) en uitgedrukt in euro (€), exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven in de winkelmand.

Voor alle bestellingen worden de op de dag geldende prijzen op de website aangerekend. De bestellingen worden gefactureerd conform het btw-tarief dat geldig is op de dag van de bestelling.

M-bikes behoudt zich het recht voor om de vermelde prijzen te wijzigen wanneer er zich prijswijzigingen voordoen. Indien na de bestelling een al aangeschaft product afgeprijsd wordt, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze woordelijk worden omschreven.

Art. 3 - Verkoopsovereenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat een mail naar de klant wordt gestuurd, waarin de bestelling wordt bevestigd die de klant via de webshop / winkelmand heeft verstuurd. Dit elektronische bewijs wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van deze verkoopsovereenkomst.

Zolang de bevestigingsmail niet is verstuurd door M-bikes, kan de klant de overeenkomst ontbinden via e-mail of telefoon.

Iedereen die een bestelling plaatst op M-bikes.be, verklaart zich akkoord met deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Art. 4 - Online bestellen

De bestelprocedure via M-bikes verloopt als volgt:

 • Selecteer het gewenste product en voeg het toe aan de winkelmand
 • Druk op de knop ‘Afrekenen’ in de Winkelmand, waarna leveringskeuze en adresgegevens worden gevraagd
 • Druk op de knop ‘Bestelling plaatsen’,
 • Na het bestellen krijgt u een automatische melding per e-mail waarin uw order volledig staat opgelijst ter uwer controle.
 • Na ontvangst van dit ontvangstbewijs, gaat de klant over tot betaling zoals beschreven in deze eerste mail.
 • Nadat uw order is ontvangen stuurt M-bikes een e-mail uit om te bevestigen dat het order "in behandeling" is.
 • Na ontvangst van de betaling, krijgt u een mail waarin wordt bevestigd of de producten op voorraad zijn, en een levertermijn wordt aangegeven. Indien de producten op voorraad zijn, volgt in deze mail ook onmiddellijk de bevestiging van verzending.

(Het kan bijvoorbeeld zijn dat op de webshop producten als voorradig staan aangeduid, maar ondertussen ook door iemand anders net besteld werden vóór jou, of andere overmacht, waardoor onverwacht toch het product niet op voorraad is. Wij werken met korte levertermijnen met onze leveranciers, dus indien niet op voorraad, doen we ons uiterste best om toch zo spoedig mogelijk te leveren.)

 • Indien de producten niet op voorraad zijn, krijgt u in deze tweede e-mail de verwachte levertermijn. En worden de producten nadien verzonden van zodra beschikbaar.
 • Indien de verwachte levertermijn onverwacht langer is dan initieel aangegeven, contacteren wij de klant om te vragen of de klant nog wil doorgaan met de bestelling. Wij kunnen ook met deskundig advies een gelijkaardig alternatief product voorstellen. Indien de klant dan nog zijn bestelling wil annuleren, gaan wij over tot een terugbetaling van de klant.
 • Consumenten mogen kosteloos annuleren indien goederen om welke reden ook niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden. Dit alles conform de Koop Wet op Afstand.

Art. 5 - Betaling

Bij het plaatsen van een bestelling, wordt deze voor 14 kalenderdagen voor de klant gereserveerd. De klant krijgt een orderbevestiging per mail toegezonden. Indien wij na die 14 kalenderdagen nog geen betaling ontvangen hebben, wordt de bestelling geannuleerd.

Betalingsmogelijkheden zijn:

 • Cash bij persoonlijke levering of afhaling op afspraak (contact via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
 • Via overschrijving op IBAN BE25 7360 3402 9482 / BIC: KREDBEBB, met vermelding van bestelnummer. Hou er rekening mee dat het enkele dagen kan duren voordat jouw betaling op onze rekening staat.
 • Online betaalmogelijkheden worden onderzocht en zullen in de toekomst ook mogelijk zijn.

Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van deze voormelde betaalwijzen.

Art. 6 - Leverings- en verzendvoorwaarden

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de webshop van M-bikes levering toestaat.

Producten worden enkel verstuurd of afgehaald na volledige betaling van de factuur door de klant.

M-bikes streeft ernaar de producten te leveren binnen de termijn aangegeven op het ogenblik van bestelling (zoals vermeld in de bevestigingsmail van de bestelling). De leveringstermijn wordt in de mate van het mogelijke gerespecteerd. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op enig welke vergoeding. M-bikes is niet verantwoordelijk voor vertragingen van haar leveranciers of transportfirma’s. Wanneer er door overmacht of andere onvoorziene omstandigheden abnormale vertraging in de leveringstermijn zou zijn, hetzij bij M-bikes zelf, hetzij bij haar leveranciers, zal M-bikes de klant hiervan onverwijld op de hoogte brengen, inclusief informatie over de geactualiseerde leveringstermijn.

M-bikes is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de klant. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die ten laste zijn van de klant.

Indien de klant een wijze van levering verzoekt die afwijkt van de door M-bikes toegepaste wijze, dan zullen de eventuele supplementaire kosten worden doorgerekend aan de klant.

De risico’s van verlies en beschadiging van de producten worden overgedragen aan de klant op moment van levering. Evenwel, wanneer de klant haar contractuele verplichtingen niet naleeft, zal het risico van verlies en beschadiging van de producten overgaan op de klant op het ogenblik dat de levering had moeten plaatsvinden zonder schending van verplichtingen aan de zijde van de klant.

Verzendingskosten:

 • Bij een persoonlijke levering of afhaling in onze winkel in As, worden geen verzendingskosten aangerekend. Dit is echter enkel mogelijk op afspraak, aan te vragen en te bevestigen via e-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • Binnen België: voor fietsen wordt een vast bedrag van 25eur/fiets aangerekend. Hiervoor wordt dan een afspraak gemaakt voor levering (niet via BPost).
 • Binnen België: voor alle andere artikelen wordt een vast bedrag van 5,75 eur/pakket aangerekend. Het pakje wordt aan huis geleverd met BPost. Indien je niet aanwezig bent op het tijdstip van deze aflevering, ontvang je een schriftelijke kennisgeving in de bus en kan je het pakket afhalen in het postkantoor. Een ander "leveringsadres" kan uiteraard ook aangeduid worden.
 • Naar Nederland of Luxemburg (geldt niet voor fietsen): voor alle andere artikelen wordt een vast bedrag van 10 eur/pakket aangerekend. Indien interesse voor fietsen in deze regio’s, gelieve ons te contacteren voor een individuele offerte.

Art. 7 - Ontvangst van de producten

Wij controleren alle artikelen voor verzending en zorgen voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. De klant aanvaardt geen verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleert de zending onmiddellijk bij ontvangst. De klant maakt in dat geval foto’s van de verpakking, en gooit de originele postverpakking niet weg vooraleer vastgesteld dat de zending in goede staat is.

In geval van schade of indien de levering niet overeenkomt met de bestelling, dient de klant M-bikes hierover te informeren per e-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van het product/de producten.

Na controle van de klacht, zal M-bikes beslissen over een vervanging door nieuwe identieke producten of terugbetaling van het factuurbedrag aan de klant. Indien schade of niet-conformiteit van de levering niet gemeld wordt aan M-bikes binnen voormelde termijn, behoudt M-bikes zich het recht voor om omruiling te weigeren evenals terugbetaling.

Indien de klant, nadat M-bikes een bevestiging van verzending van het product heeft toegestuurd aan de klant, het product niet heeft ontvangen binnen een termijn van zeven dagen (voor België) of tien dagen (voor andere landen waaromtrent de website van M-bikes bestelling toelaat), dient zij M-bikes hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, zodat M-bikes kan nagaan wat met de zending gebeurd is. Indien de zending inderdaad verloren is, stuurt M-bikes een nieuwe zending toe aan de klant zonder bijkomende kosten. Evenwel betreffen de door klanten verstuurde terugzendingen die verloren geraken, de verantwoordelijkheid van de klant, niet van M-bikes.

 Art. 8 - Retour – herroepingsrecht

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst tot aankoop van het bestelde product te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat de bestelling bij de klant is geleverd.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u M-bikes meedelen dat u beslist om de overeenkomst te herroepen. De artikelen kan u pas terugsturen nadat u dit eerst hebt gemeld via e-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

De consument verbindt er zich toe het goed in perfecte staat, in originele verpakking en vergezeld van de factuur of leveringsbon terug te sturen, nadat wij uw e-mail beantwoord hebben, naar M-bikes, Dennengaerdelaan 34, 3668 As onder volgende voorwaarden:

 • Binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.
 • De verzendingskosten zijn ten laste van de koper.
 • Van zodra wij de artikelen in originele staat terug in ons bezit hebben, storten wij u het verschuldigde bedrag (met uitzondering van de verzendingskosten) binnen de 30 dagen terug. De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u uw aankoop heeft betaald.
 • Producten besteld aan korting (met code of tijdens soldenperiode) wordt bij retourneren niet terugbetaald. Je ontvangt dan een waardebon die een jaar geldig is om opnieuw te gebruiken in onze webshop of in de winkel.

M-bikes behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan M-bikes of de leverancier van het artikel.

Bij beschadiging of onvolledige terugzending behouden we ons het recht voor aan de consument een schadevergoeding aan te rekenen gelijk aan de waardevermindering van het goed dat het gevolg is van het behandelen van het goed dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het goed vast te stellen.

Bij geschillen kunt u terecht op deze site: http://www.consumentenombudsdienst.be/nlhttp://ec.europa.eu/odr

 Art. 9 - Garantie en klachten

De producten vallen onder de garantie van de producent overeenkomstig de termen en voorwaarden die staan vermeld op de originele verpakking, behoudens de wettelijke bepalingen van dwingend recht.

Bij vragen, opmerkingen of klachten kan de klant op elk moment contact opnemen met M-bikes via de contactgegevens vermeld op de website. M-bikes zal het verzoek van de klant zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk in behandeling nemen en zal contact opnemen met de betrokken klant. Indien de vraag, opmerking of klacht betrekking heeft op de garantie, moet in beginsel de fabrikant/producent betrokken worden, zodat de behandeling van het verzoek of de klacht meer tijd in beslag kan nemen.

Art. 10 - Privacy

M-bikes gebruikt de privégegevens van de klanten enkel voor de afhandeling van de bestelling. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.  Overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving heeft de klant het recht op toegang en correctie van zijn persoonlijke gegevens.

Art. 11 - Toepasselijk recht

Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt behoren.

Art. 12 - Adresgegevens

M-bikes

Dennengaerdelaan 34 - 3668 As  - België

BTW BE 0883.538.851 //  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  //  Tel.: +32 472 044 935

Go to top
Template by JoomlaShine